Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Ugdykime savyje taiką ir santarvę.
M. Merkert


Ugdymo etapai

„Ne jūs mane išsirinkote,
bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių
ir jūsų vaisiai išliktų“ (Jn 15, 16).

Įsitraukimas į kongregaciją ir narių ugdymas apima šiuos etapus: postulantūrą (iki 2 m.), novicijatą (1 m.), junijoratą (5 m.). Šie trys etapai padeda giliau suprasti pašaukimą, taigi laipsniškai įaugama į dvasinį ir apaštališkąjį kongregacijos gyvenimą, realizuojamą evangeliniais patarimais: Dievui pašvęsto skaistumo, neturto ir paklusnumo praktikavimu.

Postulantūra

Tai laikotarpis, kurio metu postulantės ruošiasi novicijatui. Per šį laikotarpį siekiama:

  • pagilinti religines žinias susipažįstant su atitinkamu įvadu į Šventąjį Raštą,
  • susipažinti su kongregacijos istorija ir dvasingumu,
  • praktikuoti ir tobulinti žmogiškąsias ir krikščioniškas dorybes,
  • įtvirtinti reikalingą vienuoliniame gyvenime žmogiškąjį ir dvasinį brandumą.

Novicijatas

Seserys rengiasi amžinųjų įžadų iškilmeiTai pasirengimo pirmiesiems įžadams – skaistumui, neturtui, paklusnumui – laikotarpis. Jis skirtas, kad novicijos perprastų kongregacijos charizmą, kuriai Dievas jas pašaukė. Novicijato tikslas:

  • stiprinti asmeninį ryšį su Kristumi per Šv. Rašto tolesnį pažinimą,
  • gyvai dalyvauti liturgijoje,
  • gyventi pagal įžadus, Konstituciją ir praktišką askezę,
  • sąmoningai maldos gyvenimą praktikuoti.  


Junijoratas

Postulantūros ir novicijato metu gautas ugdymas tęsiamas junijorate. Šio laikotarpio tikslas – tobulai sekti Kristumi gyvenant pagal įžadus – neturtą, paklusnumą, skaistumą – ir kongregacijos įsteigėjų charizmą, taip pat vis geriau pažinti ir suprasti įžadus.


Amžinieji įžadai

Į kongregaciją  galutinai sesuo įsitraukia duodama Dievui amžinuosius įžadus. Sesuo pasiryžta gyventi iki mirties vykdydama neturto, paklusnumo ir skaistumo įžadus. Sesuo atsiduoda visiškai Dievui, Bažnyčiai ir kongregacijai, įsipareigoja per visą gyvenimą gyventi šv. Elzbietos ir steigėjų dvasia.

Seserys rengiasi amžinųjų įžadų iškilmei  Amžinųjų įžagų iškilmės metu

į viršų