Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Stenkimės nuoširdžiai siekti dorybių. Mums netrūksta priemonių gauti malonę. Turime tik jomis naudotis. Kančios yra būtinos mūsų išbandymui, priimkime juos iš Dievo rankos su vaikišku pasitikėjimu.
P. Verner, 1880 03 11


Aktualijos

Lapkričio 20 d. Šv. Elzbietos atlaidai (2016)

Kaune seserų koplyčioje šv. Mišios 10 val.,
Alytuje – atlaidai Šv. Kazimiero bažnyčioje 9 ir 11 val.

į viršų