Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Turime gerai, ištikimai ir sąžiningai išnaudoti šio gyvenimo trumpą laiką: laisva valia priimtas pareigas atlikti noriai ir didesnei Dievo garbei bei savo išganymui.
P. Verner 1883 05 05


Aktualijos

į viršų