Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Kiekvienas žmogus, remdamasis prigimtiniu dėsniu ir Dievo įsakymais bei kitomis atitinkamomis taisyklėmis, privalo pasiekti tokį tobulumą, kad protingai, Kristaus Evangelijos dvasia, prisitaikydamas prie įvairių sąlygų praktiškai įgyvendintų tam tikrą veiklą ir laikytųsi gyvenimo būdo, kuriais pasitarnautų jo paties ir kitų tobulumui ir pašventinimui.
M. Merkert


Aktualijos

į viršų