Kongregacijos istorija
Šv. Elzbieta
Įsteigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Mūsų vienintelis rūpestis turi būti tarnavimas Viešpačiui dėkinga ir vaikiška širdimi, atiduodant Jam meilę ir mylint artimą kaip save patį. Turime kantriai iškęsti kitų silpnybes, kukliai ir nuolankiai žmonėms patarnauti ir rodyti gerą pavyzdį.
P. Verner 1875