Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Mūsų vienintelis rūpestis turi būti tarnavimas Viešpačiui dėkinga ir vaikiška širdimi, atiduodant Jam meilę ir mylint artimą kaip save patį. Turime kantriai iškęsti kitų silpnybes, kukliai ir nuolankiai žmonėms patarnauti ir rodyti gerą pavyzdį.
P. Verner 1875


Kauno bendruomenės gyvenimas


Seserys Kauno namų koplyčiojeKauno bendruomenėje yra keturios seserys, jos globoja senutes, esančias vienuolyno senelių namuose. Seserys taip pat bendradarbiauja su Caritas bendruomene ir padeda moterims, kurios tapo seksualinės prievartos aukomis.

Šios bendruomenės seserys turi taip pat savo dienotvarkę.

5.05 val. Kėlimasis
5.30 val. Mąstymas
6.00 val. Laudes
6.30 val. Rožinis
Kongregacijos namai Kaune, Pabrėžos 17.00 val. Šv. Mišios
7.30 val. Pusryčiai
8.30 val. Dvasinis skaitymas
Darbas
11.30 val. Adoracija
12.00 val. Pietūs
Darbas
15.00–16.00 val. Tyla
17.00 val. Vakarinės maldos
17.20 val. Vakarienė
Darbas
18.30–20.00 val. Rekreacija (sekmadieniais)
20.00 val. Kompleta
22.00 val. Poilsis

Kauno namų koplyčiojeTabernakulis Kauno namų koplyčioje101 metų Kauno namų gyventoja...

į viršų