Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Lavinkime savyje didžiadvasišką Dievo ir artimo meilę, taiką ir tarpusavio santarvę, nuoširdžią vargšų ir ligonių užjautą, tarpusavio kantrybę, meilę, pakeliant fizines ir dvasines silpnybes, didelį pasiaukojimą turint mintyse Jėzaus Kristaus žodžius: „..dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia“(Mt 11, 12), tik smarkieji paveldės dangaus Karalystę“.
M. Merkert 1869 11 30


Kontaktai ir rekvizitai

Generaliniai namai Romoje

  CASA GENERALIZIA
  SUORE DI S. ELISABETTA
  VIA NOMENTANA 140
  I-00162 ROMA

Vienuoliniai namai Lietuvoje

  Šv. Elzbietos seserų kongregacija
  Namų vyresnioji sesuo M. Jolanta Falat
  46306 Kaunas
  J. Pabrėžos g. 1
  Tel./ faks. (37) 420539
  El. paštas: kaunas@elzbietietes.lt
  Šv. Elzbietos seserų kongregacija
  Namų vyresnioji sesuo M. Sebastiana Galecka
  62146 Alytus

  Gardino g. 26
  Mob. tel. 8 698 07756
  El. paštas: elzbietietes@gmail.com

Dėkojame visiems aukotojams ir rėmėjams. Viešpats gausiai teatlygina!

Paaukoti galite atnešdami auką seserims, koplyčioje palikdami tam skirtoje aukų dėželėje arba skirdami 2 proc. GPM.

Mūsų rekvizitai:
Šv. Elžbietos seserų kongregacija
J. Pabrėžos g. 1, 46306 Kaunas
Įm. kodas 192069825

Provincijos Lenkijoje

Nisos provincija
www.elzbietanki.nysa.webpark.pl

Katovicų provincija
www.elzbietanki.katowice.opoka.org.pl

Torunio provincija
www.elzbietanki.diecezja.torun.pl

Poznanio provincija
www.elzbietanki.pl

Varšuvos provincija
www.csse.opoka.org.pl/warszawa

Vroclavo provincija
www.elzbietanki.archidiecezja.wroc.pl

Seserys elzbietietės pasaulyje

Vokietijos provincija
www.schwestern-vdhl-elisabeth.de

Norvegijos provincija
stelisabeth.katolsk.no

į viršų