Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Tegul geras ir gailestingas Dievas jus globoja ir laimina kiekvieną dieną.
M. Merkert


Alytaus bendruomenės gyvenimas


Alytaus bendruomenėje yra trys seserys, čia jos apaštalauja ne tik veikla, bet ir malda. Bendrai maldai renkasi keturis kartus per dieną. Kaip ir kiekviena bendruomenė turi savo dienotvarkę, kurios privalo laikytis.

Seserys Alytuje5.40 val. Kėlimasis
6.00 val. Laudes ir mąstymas
7.00 val. Pusryčiai
Darbas
11.30 val. Adoracija
12.00 val. Pietūs
Darbas
16.30 val. Dvasinis skaitymas
17.00 val. Vakarinės maldos
18.00 val. Eucharistija
19.30 val. Vakarienė
20.30 val. Kompleta (naktinės maldos)
22.00 val. Poilsis

 

Seserys darbuojasi Šv. Kazimiero parapijoje, kur veikia Caritas: viena iš jų moko tikybos mokyklose, kitos dvi rengia vaikus pirmajai šv. Komunijai, padeda daugiavaikėms šeimoms, rūpinasi Caritas bendruomenės vaikais, kurie kasdiena susirenka po pamokų parapijos salėje.

Vakare seserys susitikusios prie vakarienės stalo aptaria dienos įvykius, pasidalija savo rūpesčiais ir džiaugsmais. Diena baigiama bendra malda, o vėliau įsivyrauja silentium sacrum („šventa tyla”).

į viršų