Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Praėjo metai su savo rūpesčiais ir džiaugsmais bei kentėjimais, daugiau ar mažiau palietusiais mūsų gyvenimą, tačiau visada su giliu tikėjimu ir gyvu pasitikėjimu matėme mus mylinčią Dievo ranką, kuri vedė ir vadovavo mūsų likimams.
M. Merkert


Aktualijos

į viršų