Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Kiekvienas žmogus, remdamasis prigimtiniu dėsniu ir Dievo įsakymais bei kitomis atitinkamomis taisyklėmis, privalo pasiekti tokį tobulumą, kad protingai, Kristaus Evangelijos dvasia, prisitaikydamas prie įvairių sąlygų praktiškai įgyvendintų tam tikrą veiklą ir laikytųsi gyvenimo būdo, kuriais pasitarnautų jo paties ir kitų tobulumui ir pašventinimui.
M. Merkert


Aktualijos

2016 m. spalio 3–27 d. Romoje vyko 25-oji Šv. Elzbietos seserų kongregacijos generalinė kapitula

Jos tema „Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą (Lk 17, 5)“ – Tikėjimas seserų veiklos ir pasiuntinybės pamatas.

į viršų